Samtliga föremål som jag tillverkar är av högsta kvalitet. De är utförda med stor noggrannhet och omsorg. 
De material som jag använder är utvalda med tanke på bästa form och funktion.
Vid svarvning använder jag dels färskt material dvs trä som har relativt hög fuktkvot, dels torrt material som fått torka en tid för att få så låg fuktkvot som möjligt. I båda fallen tillämpar jag skärsvarvningsteknik.
En skål som svarvas i färskt material får långsamt torka 3 – 6 veckor. Därefter putsas skålen och ytbehandlas med kallpressad linolja, en ren naturprodukt. Torkningstiden eller som man säger oxidationstiden för kallpressad linolja är cirka 2 – 4 veckor.

De svarvade föremålen finns bara i ett exemplar.