SVARVMASTER

Sören Eriksson

 

 

Välkommen till min hemsida. Jag tillverkar och säljer kvalitetshantverk i trä. Kontakta mig gärna.

Mobil
070 5678 123

 

e-post
svarvmaster@telia.com

Jag har arbetat med trä sedan 15 års ålder då jag började som snickarlärling hos en möbelsnickarmästare. Efter lärlingstiden avlade jag gesällprov och efter ytterligare antal år i yrket erhöll jag mästarbrev inom möbelsnickaryrket. Efter slöjdlärarexamen arbetade jag som slöjdlärare i 15 år. Samtidigt läste jag bland annat psykologi, pedagogik och konstvetenskap vid Uppsala och Stockholms universitet. Jag tog senare ut en Filosofie kandidatexamen. Under 20 år arbetade jag som universitetsadjunkt vid Estetiska institutionen, Linköpings universitet.
I dag arbetar jag som egen företagare med inriktning att skapa föremål i svenska träslag, företrädesvis svarvade.