SVARVMASTER

Sören Eriksson

 

 

Välkommen till min hemsida. Jag tillverkar och säljer kvalitetshantverk i trä. Kontakta mig gärna.

Mobil
070 5678 123

 

e-post
svarvmaster@telia.com

Jag har arbetat med trä sedan 15 års ålder då jag började som snickarlärling hos en möbelsnickarmästare. Efter lärlingstiden avlade jag gesällprov och efter ytterligare antal år i yrket erhöll jag mästarbrev inom möbelsnickaryrket. Efter slöjdlärarexamen arbetade jag som slöjdlärare i 15 år. Samtidigt läste jag bland annat psykologi, pedagogik och konstvetenskap vid Uppsala och Stockholms universitet. Jag tog senare ut en Filosofie kandidatexamen. I 20 år arbetade jag som universitetsadjunkt vid Estetiska institutionen, Linköpings universitet.
I dag arbetar jag som egen företagare med inriktning att forma föremål i svenska träslag, företrädesvis svarvade.