Svarvning av skål i färskt material.

Svarvningen börjar på svarvämnets utsida. Eftersom svarvämnet är ojämnt och obalanserat 
är det viktigt med lågt varvtal.
Då svarvämnet blivit något jämnare ökas varvtalet.
Fortsatt bearbetning. Ytterligare hastighetsökning. Finbearbetning av utsidan innan det är dags 
att vända svarvämnet.
Invändig ursvarvning Successiv bearbetning mot centrum. Kraftig avverkning.
Allt eftersom ursvarvningen sker kontrolleras
skålens väggtjocklek.
Det sista skäret. Gör man en stor skäl får man en riktig spånhög.
Då svarvningen är klar får skålen sakta torka i
4 - 6 veckor innan putsning och ytbehandling sker
Ytbehandling med kallpressad linolja, en ren naturprodukt. Oljan stryks på flödigt för att mätta träet.
Exempel på färdiga skålar.